Alex Luigjes is de glazenier die de ramen van de Open Kathedraal restaureert. De gebrandschilderde ramen van de Open Kathedraal komen uit de voormalige Nicolaas Pieckkerk in Gorinchem. Na een jarenlange opslag was restauratie noodzakelijk. Alex Ruigjes heeft die opdracht gekregen.

Het atelier van Ruigjes is opgericht in 1934 door Alex Ruigjes senior (1914-1999) nadat hij acht jaar in diverse ateliers in Amersfoort, Utrecht en Hilversum heeft gewerkt.
In 1984 werd Alex benaderd door de Culturele Raad van Gorinchem. De Nicolaas Pieckkerk kreeg toen een woonbestemming. De gebrandschilderde ramen moesten verwijderd worden om ze, vanwege de kunsthistorische waarde, te bewaren. De ramen werden opgeslagen in het magazijn van Ruigjes. Alex: “In de loop der jaren zijn er verschillende partijen geweest die interesse toonden voor de ramen. Bijvoorbeeld de Hervormde Kerk uit Den Briel, alsmede de Martelaarskerk. Ook een kerk uit Weert toonde belangstelling. En zouden een aantal fragmenten uit de ramen toegepast worden in het Beatixziekenhuis in Gorinchem. En er is sprake van geweest om een van de ramen terug te plaatsen in het oorspronkleijke gebouw, de Nicolaas Pieckkerk.

Een zo’n raam bestaat uit ongeveer 30 fragmenten. Sommige stukken van zo’n fragment zijn kapot. Alex Ruigjes: “De restauratie gaar als volgt te werk. Alles wordt geïnventariseerd. Daarna gaat al het lood er uit. De ontbrekende stukken worden gesneden en opnieuw gebrandschilderd waarna ze met nieuw lood weer geplaatst worden. Bij het uit elkaar halen van de fragmenten wordt alles ook meteen gereinigd. Door de tijd is er altijd vuil opgekomen waardoor de toonwaarde, de kleur, wat donkerder geworden is. We willen natuurlijk terug naar de oorspronkelijke toonwaarde. Anders zouden de nieuwe stukken af gaan wijken.
Tijdens de expositie van de Martelaren van Gorcum in het Gorcums Museum zijn een vijftal van deze fragmenten getoond.

Kijk hier voor het volledige interview

003_alex01.png
003_alex02.png