In 2013 werd bekend dat de bewaartermijn verlopen was van de Ramen uit de RK Kerk in Gorinchem welke in 1984 verbouwd werd tot appartementen. Elk van de glas- in- lood ramen toont een afbeelding van een van de Martelaren van Gorcum, die in 1572 in Gorcum gevangen zijn genomen en in Den Brielle opgehangen. Door hun Heilig verklaring werden zij beroemd in de hele wereld. Een groep inwoners van Gorinchem, waarvan een aantal nu het bestuur vormen, zetten zich in om deze ramen te herstellen en te plaatsen ongeveer op de plek waar de martelaren gevangen hebben gezeten. Zij zijn van mening dat dit historisch cultureel erfgoed van de stad uniek is en behouden dient te worden. De realisatie hiervan is echter een complex gebeuren dat heel veel tijd in beslag neemt. Alle steun is dan ook welkom. Wij verwachten dat de ramen met de Martelaren de Stad Gorinchem een grote toeristische impuls zullen geven met alle positieve effecten die daar bij horen.

Het bestuur

De Burgemeester van Gorinchem Reinie Melissant-Briene is de Schutsvrouwe
van de Stichting De Open Kathedraal. Het bestuur van de Stichting De Open Kathedraal werkt onbezoldigd en heeft geen medewerkers in dienst.
Voorzitter: Ewald Klaui, ambassadeur van de stad
Secretaris: Josine Damen, ambassadeur van de stad
Penningmeester: Dik Ottenvanger, accountant
Algemeen bestuurslid: Ben Poisz, ook actief in het Vluchtelingenwerk
Adviseur: Johannes van Camp, fotograaf
Adviseur: Roy Tepe, gastconservator Gorcums Museum, specialisatie de Martelaren van Gorcum

Technische commissie

Wil Gremmen, electra/verlichting 
Piet Dool, berekening constructies 
Marcel de Ruiter, architect
Alex Luigjes, restaurateur glas-in-lood 
Ton Lommers, staalconstructie 
Danny Pieters, betonconstructeur 
René Zillig, glazenier 
Jeroen van Rosmalen, hovenier 

En verder

Gemeente Gorinchem
BOS Reclame
De Webmakers

Waar mogelijk worden bedrijven uit Gorinchem betrokken bij de realisatie.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het realiseren ven een Open Kathedraal op de Gorcumse Vestingwal langs de bestaande pelgrimsroute, bestaande uit de glas-in-lood ramen met afbeeldingen van de Martelaren van Gorinchem teneinde op deze wijze de glas-in-lood ramen een nieuwe bestemming te geven en de geschiedenis van de Martelaren van Gorinchem meer bekendheid te geven. Na realisatie wordt De Open Kathedraal aangeboden aan de gemeente Gorinchem die voor verder beheer zal zorgdragen. Het bestuur beoogt ook een culturele bestemming voor De Open Kathedraal in de zin van dat er evenementen plaats gaan vinden die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Te denken valt aan exposities, concerten, lezingen.

Statuten

De statuten/oprichtingsacte zijn via DEZE LINK als pdf te downloaden.

Financiën

De financiële gegevens van de stichting zijn via DEZE LINK te downloaden.

Actueel beleidsplan

Het meest actuele beleidsplan van de stichting is via DEZE LINK te downloaden.