Het laatste nieuws

Inmiddels 5 jaar lang heeft het bestuur gewerkt om de Ramen van de martelaren van Gorcum - als Cultureel erfgoed van de stad- te realiseren op de vestingwal verlicht en als icoon van de stad. Er waren vele hindernissen met Het waterschap Rivierenland en andere hobbels zoals Historisch-, bodem-, flora-, fauna- en buurtonderzoek. Deze tot een goed eind brengen is een voorwaarde om de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te verzoeken om in te stemmen met het plan.

En zo geschiedde. Helaas is er een duidelijk advies gegeven aan de Gemeente. Namelijk "Nergens op de vestingwal kan de kathedraal geplaatst worden". De plaatselijke erfgoed commissie heeft heeft ook het advies van de RCE overgenomen. De gemeente heeft na ampel overleg de beide adviezen overgenomen. Zij zijn wel bereid om - met ons- naar een alternatieve plek te zoeken. Er rest ons niets anders om opnieuw te beginnen.
De doelstelling, de statuten en plannen te herschrijven, een mooi alternatief te vinden. Helaas is door deze gang van zaken de interesse voor financiële ondersteuning ook afgenomen. Met volharding willen wij het Culturele Erfgoed van Gorinchem toch realiseren. Een nieuwe benadering is nodig. U hoort van ons.

De website is nu op vele fronten verouderd, deze zal worden aangepast aan de nieuwe situatie. Met dank voor uw geduld.

Het bestuur.

Folder om VRIEND te worden

Het bestuur maakte een folder om sympathisanten van De Open Kathedraal te stimuleren VRIEND te worden. De folder is gedrukt bij Cremer Grafisch Bedrijf. De folder is op te halen bij het Gorcums Museum én de Brandstore Mooi Gorcum. Bekijk de folder via deze link.

Maquette

Maquette

Een maquette van het laatste ontwerp van de Open Kathedraal is te zien in de hal van het stadhuis en binnenkort in het Gorcums Museum in de permanente tentoonstelling over de Martelaren van Gorinchem. Via deze link kunt u de maquette online bekijken.

Extra onderzoek

Er is een gesprek gestart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Monumentenzorg. Er waren kritische vragen. Mogelijk is er een extra archeologisch onderzoek ter plaatse noodzakelijk. In november wordt onderzocht of dit echt noodzakelijk is. Een omgevingsmaquette wordt meer dan op prijs gesteld.

Gorinchem adopteert een raam. De Raad van de gemeente Gorinchem heeft ingestemd met de adoptie van een raam. Hiervoor is €150.000,- gereserveerd. Met dank aan de gemeente en de afdelingen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Het begin, begon eerder

Op de hoogste etage, alleen te bereiken via een ingenieuze trap, onder het dak, niet overal geïsoleerd, waar je kraaien en stadsduiven hoort scharrelen en over de daken kunt uitkijken of bij het kantoor van de overburen naar binnen kunt kijken, is een mooie technische ruimte ingericht.

Twee mannen, een amateur probeert onder supervisie van een professional een mooi fotoboek te maken. Het fotoboek gaat over 25 jaar Lingehaven, dat eindigt met een daverend Lingehaven Concert. Het begint al ergens op te lijken.

Tijdens dit proces raakte de mannen in gesprek over allerlei zaken die ook de stad betreffen. De professional wil graag een bijdrage aan zijn stad leveren; dat doet hij eigenlijk al door via museale tentoonstellingen prachtige sieraden met markante personages aan de bezoekers bekend maakt en hen van de presentaties te laten genieten. Maar hij wil meer, zijn Opa en Vader hadden wel iets zinnigs aan de stad bijgedragen en hij is daar tot nu toe niet in geslaagd.

Hij heeft een droom, of beter een grote wens, de amateur luistert en maakt de wens al pratend en zoekend beter hanteerbaar. Ze besluiten om er voor te gaan. Met een handdruk en een schouderklopje wordt hun besluit bevestigd.

Het idee is uniek, mogelijk het enige in de wereld.

Eerst dient er van alles onderzocht te worden en laten we nadenken wie ons kunnen helpen hoe we dit te realiseren. Een droom of wens is niet zomaar gerealiseerd, reken gewoon op tegenslagen, tegenwerking, vertraging, het zal heel wat kosten, dus op donatie pad, enz. De volgende dag komt er een sms "Ik kan er niet van slapen, ik ril en tril en ben permanent opgewonden".

Wordt vervolgd.

 

De Martelaren van Gorinchem

Tentoonstelling De Martelaren van Gorinchem

De Martelaren van Gorcum, van gastconservator Roy Tepe, zijn permanent in het Gorcums Museum te zien. De opstelling is gebaseerd op een gedeelte van de expositie uit 2012, aangevuld met nieuwe thema's, die regelmatig zullen worden vernieuwd. Tijdens de Culturele Route, elke tweede zondag van de maand, verzorgt Roy Tepe om 15.00 een rondleiding...  NAAR DE SITE VAN HET GORCUMS MUSEUM >>

Toestemming bouwaanvraag binnen
Ambtenaren van Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de gemeente Gorinchem  hebben zich samen met het bestuur van de Stichting Open Kathedraal verdiept in dijkprofielen, vrije ruimten en andere relevante details. Ook plaatselijke ingenieurs hebben een belangrijk steentje bijgedragen. Voor de realisatie van De Open Kathedraal is dit een geweldige stap voorwaarts. Nu kunnen de definitieve bouwtekeningen verder worden uitgewerkt binnen de aangegeven profielen. Met het huidige concept zal het Waterschap zeker instellen. Het wachten is op het schrijven.

Publieksprijs Toerisme
De afdeling Toerisme  van de Gemeente Gorinchem wil in aanmerking komen voor de Publieksprijs van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De afdeling heeft contact gezocht met de Stichting De Open Kathedraal. Met de realisatie van de Open Kathedraal krijgt Gorinchem er een interessante toeristische attractie bij. Een publieksprijs kan dit nog eens extra accentueren.

Ramen eigendom van de stichting
Ruim 30 jaar geleden is de Nicolaas Pieckkerk in de Haarstraat omgebouwd tot appartementen voor eenpersoons huishoudens. Alex Luigjes, glazenier uit Amersfoort, heeft zich toen ontfermd over de gebrandschilderde ramen met voorstellingen van de Martelaren van Gorinchem. Nu de ramen een nieuwe bestemming gaan krijgen in De Open Kathedraal zijn deze overgedragen aan het bestuur van de stichting Open Kathedraal. Mede middels bemiddeling van het FOWW (
Fonds Ontwikkeling Wonen & Welzijn). Nu de Ramen eigendom zijn van de stichting zullen verzoeken om financiële ondersteuning om het project te realiseren meer kans hebben dan voorheen. De overdracht werd in december 2016 gesloten.