Met elkaar vormen Donateurs en De vrienden van de Stichting Open Kathedraal het draagvlak onder onze stichting.
Wanneer de Ramen konden spreken- ze vertellen al veel- zijn er talloze kleine wensen waardoor de meerwaarde van de Ramen worden verhoogt. Een extra zeem beurt, de meidoorn snoeien, het gevallen blad laten verwijderen, extra zaken aanschaffen zoals een microfoon set, kleine reparaties, een welkoms bloemetje wanneer er een bijzondere activiteit is en geef uw eigen fantasie de vrije ruimte. Uw bijdrage wordt voor 100% besteed aan het onderhouden en verbeteren van deze fraaie bezienswaardigheid. U kunt uw donatie of bijdrage overmaken naar NL53 RABO 0188 6526 55 tnv Vrienden van/donateurs aan de Stichting De Open Kathedraal.

Ook kunt u ‘vaste’ Vriend of Donateur worden vanaf € 20,- per jaar worden.
Daarvoor vult u onderstaande formulier in!

Uw gewenste jaarlijkse bijdrage is: (minimaal 20 euro)

You have 99999 left.

Periodieke giften voor langere termijn
Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst.
De belastingdienst stelt daarvoor de volgende voorwaarden aan een periodieke gift:

  • De giften doet u ten minste 5 jaar achtereen.
  • De SDOK is een erkende ANBI instelling ( Algemeen Beoogd Nut Instelling).

De fiscale aftrekmogelijkheden zijn voor een periodieke gift ruimer dan die van gewone giften.
Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en geen maximum.

Legaat
U kunt in uw testament een vast bedrag of een percentage van uw nalatenschap opnemen dat u aan de Open Kathedraal wilt toekennen na uw overlijden. Het is ook mogelijk om de Vrienden van de St. De Open Kathedraal topmedewerkers erfgenaam te benoemen in uw testament. In dit geval deelt de Stichting Open Kathedraal evenredig mee in de totale nalatenschap mee met de overige erfgenamen, dus ook uw woning. Uw naam blijft tot in lengte van jaren verbonden aan de Open Kathedraal.

Voor periodieke giften en legaten stuurt u ons een mail voor alle info en regelingen.